Muzica de calitate și caracteristicile ei: Cum identifici sunetul perfect?

Muzica de calitate și caracteristicile ei: Cum identifici sunetul perfect?

Calitatea unui tip de muzică nu poate fi măsurată printr-un calcul matematic – ea depinde de funcționalitatea multor factori, care au legătură, la rândul lor, cu o mulțime de alte segmente. Fie că judeci acest aspect din perspectivă tehnică sau structurală, fie că te bazezi doar pe ceea ce înregistrează auzul sau ții cont doar de gusturile tale muzicale, cu siguranță vei putea defini doar o mică parte din ceea ce face ca muzica respectivă să fie bună

Însă, pentru a te apropia de un răspuns cât mai complet, este necesar să ai o privire de ansamblu, care să cuprindă mai multe puncte de vedere ce-ți vor oferi detalii folositoare despre noțiunea de calitate.

Cuprins 

 1. Ce elemente structurale conține o muzică de calitate?
 2. Principii de calitate în muzica clasică veche din Baroc – Forma de sonată
 3. Muzică modernă de înaltă calitate – Sunet și tehnologie
 4. Cum să creezi muzică de calitate superioară?

1. Ce elemente structurale conține o muzică de calitate?

Muzica de calitate se poate defini în mai multe feluri – totul depinde de perspectiva din care privești. Factorul calitativ poate cuprinde principii și noțiuni legate atât de compoziție, cât și de interpretare sau redare. Așadar, este necesar ca toate aceste posibilități să fie luate în calcul atunci când se încearcă obținerea unei definiții concrete în ceea ce privește calitatea unei muzici. În general, o melodie coerentă, plăcută și, bineînțeles, calitativă, nu poate funcționa fără prezența unor elemente constituente care să se afle în armonie și în relație unele cu celelalte:

 • Tonalitate

Tonalitatea reprezintă o modalitate de organizate a notelor muzicale, în funcție de un factor central. A apărut în jurul anului 1650, în Europa, și a contribuit major la dezvoltarea unei structuri coerente în procesul de creare a armoniilor și, prin extensie, a unei melodii. Ea este stâlpul de bază al oricărei compoziții, iar toate notele și gamele utilizate pe parcursul melodiei, trebuie să jongleze în limitele impuse de aceasta. 

 • Ritm și tempo

Ritmul și tempoul sunt noțiuni elementare, care sunt obligatorii atunci când vrei să compui un cântec. Acestea nu se referă doar la durata notelor, ci și la modul în care trebuie interpretată respectiva compoziție. Cu siguranță ai auzit de termeni precum andante, allegretto, sau moderato – ei oferă indicații importante despre felul în care ar trebui să fie cântată melodia. 

 • Armonii

Armoniile sunt rezultate din combinarea mai multor note muzicale, iar atunci când ele sunt puse la un loc, se creează acorduri. Acestea pot fi consonante, disonante sau armonice – în funcție de acest lucru, sunetul va fi diferit. 

 • Dinamică

Dinamica este foarte importantă pentru o operă muzicală, deoarece ea poate face diferența între o muzică banală și una de calitate. Sunetul poate căpăta caracteristici suplimentare atunci când este interpretat într-o anumită manieră – așadar, volumul și intensitatea sunt doi factori esențiali pe tot parcursul partiturii, întrucât oferă informații semnificative despre cum ar trebui cântate măsurile cu pricina (forte, piano, pianissimo, etc.).

 • Metrica

Metrica se referă la câți timpi sunt într-o anumită măsură muzicală și cât anume durează ei. Aceștia pot fi, de asemenea, accentuați și neaccentuați, iar acest lucru are un efect major asupra ritmului, tempoului, dinamicii și sonorității finale. 

 • Forma

Orice melodie se bazează pe o formă – ea reprezintă o structură clară, împărțită pe secțiuni. Un cântec poate cuprinde două sau trei secțiuni, organizate în moduri diferite, în funcție de numărul de strofe, de refren, de bridge și de alte elemente care, adunate laolaltă, alcătuiesc un ansamblu concret – o schiță a fiecărei compoziții în parte. 

 • Instrumente

Mixul alcătuit din instrumentele folosite este componenta care aduce cea mai mare proporție de unicitate și originalitate. Este important, atunci când vrei să compui o melodie, să pornești de la un instrument de bază, pentru a crea linia melodică principală. Fie că utilizezi instrumente cu clape, fie că preferi instrumente chitară/bass sau altele, odată ce reușești să-l selectezi pe cel de bază, vei putea adăuga, treptat, tot felul de nuanțe și linii melodice adiacente, care vor da culoare și esență operei tale.

Așadar, aceste elemente sunt obligatorii pentru a crea orice melodie – fără ele, aceasta nu poate deveni coerentă și cursivă. O muzică de calitate presupune ca toate aceste detalii să fie complementare, să aibă legătură între ele și să fie îmbinate într-un mod armonios, melodic și plăcut auzului. Prin urmare, calitatea în compoziție constă, de fapt, într-o anumită măsură, în jonglarea și combinarea unor principii și noțiuni, în așa fel încât rezultatul să le conțină pe toate, dar să fie și ceva unic, inedit, original și frumos.

2. Principii de calitate în muzica clasică veche din Baroc – Forma de sonată

Muzica clasică reprezintă un gen muzical complex, care cuprinde numeroase alte genuri secundare. Însă, de-a lungul istoriei sale ample, a trecut printr-o mulțime de transformări și inovații care au contribuit la evoluția ei. Deși rădăcinile sale se află în epoca Medievală, când majoritatea muzicii interpretate era de natură religioasă, forma pe care o are astăzi se caracterizează, mai degrabă, prin denumirea de muzică simfonică

Totuși, pe tot parcursul dezvoltării sale, muzica clasică a fost configurată în diverse moduri, în funcție de influențele fiecărei perioade istorice și, bineînțeles, în funcție de compozitorii care au activat în epoca respectivă. Abia începând cu Barocul, compozițiile au devenit studiate, analizate, comparate, cu scopul de a afla care este rețeta unei muzici calitative. Din punct de vedere compozițional, o operă muzicală poate fi de calitate dacă se aliniază unor anumite standarde specifice. În general, ținându-se cont de genul abordat, structura este destul de bine analizată în prealabil, mai ales dacă există o istorie a respectivului gen. 

De exemplu, în epoca Barocă, compozitorii de tradiție germană au elaborat forma de sonată. Aceasta reprezenta o modalitate de structurare a unei simfonii sau a unei sonate, dar și a unui cvartet sau concert, ori a unui alt tip de muzică de cameră. Așadar, un astfel de șablon îi ajuta pe artiștii muzicieni să pornească de la ceva clar, pentru a putea construi, apoi, fiecare operă, având o bază solidă. Forma de sonată nu este ceva complicat, ci este un ansamblu de elemente care se regăsesc și astăzi, în muzica modernă. Ea se împarte în 5 bucăți individuale: introducerea, expoziția, dezvoltarea, repriza și coda. Iată câteva detalii despre fiecare în parte:

 • Introducerea 

Introducerea este o parte facultativă – nu se găsește în toate compozițiile din acea perioadă. Însă, este important faptul că ea se caracterizează printr-un tempo mai lent, care are ca scop pregătirea următoarei etape. Astfel, ea are rolul de a pregăti terenul, pentru ca expoziția să aibă efectul scontat. 

 • Expoziția 

Expoziția reprezintă un ansamblu în care se prezintă tema sonoră principală. Aceasta, la rândul ei, este împărțită în patru subdiviziuni, care se deosebesc una de cealaltă prin caracteristicile pe care le au. Prima dintre ele cuprinde elemente melodice care definesc sonoritatea specifică a temei principale. Tranziția este cea de-a doua etapă și are ca scop crearea unei punți între tonalitatea dominantă principală și o altă tonalitate, contrastantă (specifică celei de-a treia subdiviziuni – tema secundară). Ultima parte se numește codetta și cuprinde finalul expoziției, care are loc în tonalitatea temei secunde. 

 • Dezvoltarea

Dezvoltarea are rolul de a elabora și de a intensifica tensiunea dramatică introdusă în expoziție și, în același timp, are ca scop pregătirea reprizei, prin reîntoarcerea la tonalitatea temei principale. 

 • Repriza

Repriza acționează exact în sensul denumirii sale – echilibrează temele din expoziție, creând un echilibru între ele. Astfel, se alcătuiește o readaptare complexă a ambelor tonalități, pentru a iniția o formă de stabilitate, propice pentru construirea treptată a finalului. 

 • Coda

Coda reprezintă finalul compoziției, conține elemente din toate temele folosite și se încheie în tonalitatea principală a operei. 

Așadar, forma de sonată este un exemplu perfect pentru a defini rețeta unei compoziții de calitate din perioada Barocului. În primă fază, poate părea a fi un șablon restrâns, care nu lasă loc de creativitate, dar, de fapt, o astfel de structură poziționează artistul muzician într-un tipar util, care îl va ghida într-o direcție potrivită, indiferent de zona stilistică pe care o preferă acesta. 

3. Muzică modernă de înaltă calitate – Sunet și tehnologie

Muzica modernă și cea contemporană au dus la un alt nivel noțiunea de calitate. Aceasta a căpătat și alte valori, diferite de cele structurale. Astfel, formele folosite s-au simplificat într-o oarecare măsură, pentru a lăsa loc de alte tipuri de inovații.

Odată cu apariția tehnologiei, muzica nu a mai fost interpretată doar în săli de concert cu o acustică deosebită, ci a devenit mult mai accesibilă tuturor categoriilor sociale. Așadar, melodiile artiștilor au început să fie transmise la radio și la televizor, sau să fie cântate live în tot soiul de spații. Așadar, muzicienii s-au adaptat la acest fenomen și au ținut pasul cu vremurile, inventând noi metode prin care arta lor să ajungă la oameni, într-un mod calitativ. Prin urmare, noțiunea de sunet s-a transformat într-o știință de sine stătătoare, iar calitatea lui a devenit extrem de importantă în tot acest proces.

Echipamentele tehnice s-au îmbunătățit treptat, atât din punctul de vedere al compoziției, cât și din cel al înregistrării și transmisiei. Apariția studiourilor de înregistrări, a caselor de discuri, a casetelor și a CD-urilor, a contribuit major la ramificarea muzicii moderne din perspectivă sonoră. În concluzie, o muzică de cea mai bună calitate nu mai putea fi catalogată astfel, decât dacă depășea bariera sunetului și ajungea la spectatori, exact în aceeași formă. 

De aceea, au apărut numeroase tipuri de accesorii și dispozitive moderne, care au schimbat cu totul domeniul muzical, prin crearea unei punți solide între tehnică și muzică. Atât microfoanele, cât și mixerele și amplificatoarele au căpătat rolul de a nuanța sunetul, astfel încât să poată fi furnizat și ascultat la cele mai înalte standarde.  

În consecință, muzica modernă a adus în discuție noi valențe și provocări, diferite de cele din alte perioade istorice, iar calitatea a dobândit, la rândul ei, noi definiții, în funcție de fiecare segment al lanțului muzical compoziție–transmisie–audiție.

4. Cum să creezi muzică de calitate superioară?

Dacă ești pasionat de domeniul muzical și ești un muzician la început de drum sau unul experimentat, cu siguranță îți dorești ca muzica ta să ajungă la public în cea mai bună formă. Indiferent de genul pe care îl abordezi – muzică străină, românească, populară, jazz, pop, hip-hop, etc, – ai nevoie de aparatura necesară. De aceea, este esențial să afli informații utile despre acest aspect, fiindcă ele te pot ajuta să creezi și, mai ales, să transmiți muzică de calitate.

Așadar, pentru a te putea asigura că muzica ta este calitativă, trebuie, în primul rând, să ai echipamentele potrivite. Dacă ești solist vocal, ai nevoie de microfoane profesioniste, care să capteze perfect sunetul pe care îl emiți. Însă, dacă faci parte dintr-o orchestră, vei avea nevoie de instrumente și accesorii specifice care să te ajute să menții nivelul de calitate, indiferent de durata interpretării. De asemenea, în cazul în care lucrezi într-un studio, vei avea nevoie de recordere, monitoare și software-uri care să te sprijine în demersurile tale. Cu siguranță vei găsi toate produsele de care ai nevoie pentru ca muzica pe care o creezi să fie extraordinară și să ajungă la ascultători exact așa cum a fost compusă, în cele mai mici detalii.

În concluzie, calitatea muzicii este o noțiune generală, care poate fi analizată și judecată din numeroase puncte de vedere. Totuși, poți restrânge această arie vastă, în funcție de zona de care ești pasionat sau de cea în care activezi. Astfel, ia în calcul relația ta cu muzica, în mai multe privințe, punându-ți întrebări utile, precum:

 • Care sunt așteptările pe care le ai de la muzica ta preferată?
 • Vrei să compui sau doar să asculți?
 • Ce metode folositoare au descoperit cei dinaintea ta?
 • Care sunt accesoriile de care ai nevoie pentru scopurile tale?
 • Care sunt elementele pe care trebuie să le ai în vedere pe parcurs?

Găsind răspunsurile la aceste întrebări, poți descoperi un punct de plecare, iar,  pe drum, mai poți adăuga și altele, raportându-te la dorințele și nevoile tale. Ținând cont de toate aceste detalii și, în mod cert, vei reuși să intri în contact cu muzica de calitate.

Sursă foto: pixabay.com

Leave a Reply