Măsura muzicală – Un element important în orice partitură!

Măsura muzicală – Un element important în orice partitură!

Fie că ești un muzician aflat la început de drum, fie că deja cunoști câteva secrete și tehnici specifice acestui domeniu, sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le iei în considerare pentru a stăpâni această artă cât mai bine. De aceea, este esențial să știi cum anume se citește o partitură și, mai ales, care sunt elementele pe care trebuie să le interpretezi atunci când intri în contact cu aceasta. Măsura muzicală reprezintă o noțiune de bază, fără de care nu poți interpreta o lucrare exact așa cum a fost scrisă – așadar, află mai multe despre acest subiect și îmbogățește-ți cunoștințele în materie de muzică!

Cuprins

  1. Măsura muzicală: ce înseamnă măsura în muzică?
  2. Măsurile în muzică: de câte feluri poate fi măsura muzicală?

1. Măsura muzicală: ce înseamnă măsura în muzică?

Măsura este, prin definiție, o modalitate de grupare a timpilor accentuați și neaccentuați, care se succed la intervale de timp regulate. Delimitarea acestor măsuri, în muzică, se face prin intermediul unor elemente grafice, numite bare de măsură, ce sunt amplasate pe portativ.  Ele au rolul de a separa fiecare măsură de cea care urmează. 

În muzică, măsura poate fi de mai multe feluri, iar aceasta este stabilită încă de la începutul partiturii. Lângă cheia în care se va interpreta melodia (cheia Sol, cheia Fa etc.) și lângă armura de care trebuie să ții cont (alcătuită din diezi și bemoli pe care va trebui să-i respecți de-a lungul melodiei), se află și două cifre suprapuse, care indică felul măsurii. Cifra de sus arată câți timpi propriu-ziși va conține o măsură, iar cifra de jos arată valoarea notei în funcție de care se stabilește această unitate de măsură

Cu siguranță cunoști că există diverse durate ale notelor, pe baza cărora sunetul poate fi mai lung sau mai scurt. Așadar, acestea se pot clasifica în cinci mari categorii:

  • Pătrime – Are durata de 1 timp;
  • Doime – Are durata de 2 timpi;
  • Optime – Durează jumătate dintr-un timp;
  • Șaisprezecime – Durează un sfert dintr-un timp;
  • Nota întreagă – Durează 4 timpi.

Așadar, este bine să știi aceste durate, fiindcă ele ghidează atât ritmul și tempoul, cât și modul în care trebuie cântată și citită respectiva partitură. Bineînțeles, acestea sunt noțiunile principale, însă există mult mai multe elemente pe care este obligatoriu să le înveți dacă vrei să interpretezi o lucrare muzicală. La aceste durate se mai pot adăuga altele (precum pătrimea cu punct sau optimea cu punct – unde punctul are jumătate din durata notei lângă care este așezat), dar și o multitudine de semne grafice al căror sens trebuie să-l asimilezi (tipuri de pauze, legato-uri etc.). Poate vrei să faci parte dintr-o orchestră, sau poate că vrei să cânți la pian – indiferent de scopul tău, trebuie să studiezi atât manuale specializate, cât și alte surse care îți pot oferi informațiile de care ai nevoie.

2. Măsurile în muzică: de câte feluri poate fi măsura muzicală?

Măsura muzicală poate fi de două feluri: binară (succesiuni structurate din 2 în 2 timpi) sau ternară (din 3 în 3 timpi). Însă, acestea, la rândul lor, pot fi simple sau compuse. 

În muzică, măsurile binare simple au un singur accent și pot fi: 2/4, 2/2, 2/1, 2/8, 2/16 etc. De exemplu, în cazul măsurii de 2/4 (două pătrimi), prima pătrime este accentuată, iar a doua este neaccentuată. Măsurile binare compuse au două sau mai multe accente. Ele pot fi: 4/1, 4/2, 4/4, 4/8, 4/16 etc. De exemplu, în măsura de 4/2 (patru doimi), prima și a treia doime sunt accentuate, iar a doua și a patra sunt neaccentuate. 

Măsurile ternare simple au o notă accentuată și două neaccentuate. Acestea pot fi: 3/1, 3/2 etc. De pildă, în măsura de 3/2 (trei doimi), prima doime este accentuată, iar celelalte două sunt neaccentuate. Măsurile ternare compuse reprezintă multiplii de trei și pot fi 6/2, 6/8, 6/16 etc. În măsura de 6/2 (șase doimi), prima doime are un accent tare, a patra doime are un accent moale, iar doimile 2,3,5,6 sunt neaccentuate. 

În concluzie, este important să știi ce înseamnă măsura în muzică, dar căutările tale nu trebuie să se oprească aici. Teoria muzicală este amplă și complexă – de aceea, trebuie să fie studiată pas cu pas, pe îndelete, pentru a pune bazele de care ai nevoie pentru a deveni un muzician desăvârșit!

Sursă foto: Pixabay.com.

admin

Leave a Reply